Konveyör Bantlar

KONVEYÖR BANTLAR ÜRETİYORUZ

Ussort Technology olarak, Konveyör Bantlar üretiyoruz. Üretimi hızlandıran ve zaman tasarrufu sağlayarak maliyeti düşüren konveyör bantları, özel taşıma sistemleridir.
Konveyör Bantlarımız şunlardır: Teleskobik Taşıma Bandı, Yükleme Bandı, Arabalı Konveyör, Ürün Taşıma Bantları, U Tipi- Boru Tipli- Yükleyici- Taşıyıcı Helezonlar.

Konveyör Bantlar, Taşıma Bantları Olarak da Anılır

Ürünün çuvallama aşamasından, çuvallanmış ya da kutulanmış ürünleri sevkiyat için taşıtlara yükleme aşamasına kadar çok çeşitli bir kullanım alanı bulan “Konveyör Bantlar makine” ve ekipman skalamızdaki yerini alıyor.

Konveyör Bantlarımız çeşitlidir ve kullanım alanlarına göre farklı dizayn ve teknik özelliklere sahiptir. “Yükleme Bantları”, açılı dizaynı sayesinde çuval, kutu gibi istiflenebilen ürünlerin araçlara yüklenmesinde veya araçlardan boşaltılmasında kullanılır.

Bir diğer konveyör bant çeşidimiz olan “Arabalı konveyör”, taneni tohum, hububat, bakliyat, kuruyemiş çeşitlerinin bir noktadan başka bir noktaya örneğin silolara yatay olarak taşınmasında kullanılır.

“Ürün taşıma Bantları” da Konveyör Bantlarımız arasındaki yerini alıyor. Dökme ürünün yine bir yerden bir yere yatay olarak taşınmasını sağlayan bir düzeneğe sahip. Düşük ve yüksek devirli motorlar sayesinde hareket kazanan bant, dökme ürünü taşımaya yardımcı olur ve başında ve sonunda bulunan tamburlar sayesinde bandın gerginliği de kolaylıkla ayarlanır.

U tipli, boru tipli imal edilebilen yükleyici ve “Taşıyıcı Helezonlar” da Kuru Gıda İşleme Tesislerinde görev alan taşıma sistemleri arasındadır: Ussort Technology taşıtıcı helezonları, her türlü taneli ürünü ve benzer maddeleri taşımak ve aktarmaktan sorumludur. Taşıyıcı helezonlar özellikle yavaş hız ile kırılgan ürünlerin veya tarım ürünlerinin bir yerden bir yere transferinde kullanılır. Tarım Sektörü dışında yan sanayi sektörlerinde de tercih edilen bir yardımcı ekipmandır.

Konveyör Bantlar, Her İhtiyaç İçin Özel Bir Model Var

Ussort Technology olarak hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında kurulan eleme tesislerinde ister küçük ister büyük ölçekli olsun titizlikle projeler çiziyor ve hayata geçiriyoruz. Tesislerin önemli ekipmanları arasında da Konveyör Bantlar bulunuyor ve hayata geçirilen tesislerde muhakkak ihtiyaca hizmet edecek nitelikte bir konveyör bant modeline yer veriyoruz.